Vyhľadávanie

Kontakt

Mgr. Michala Gnoriková
Základná škola Pavla Horova
Kapitána Nálepku 16
071 01 Michalovce

gnorikova@zsphorova.sk

TRY NOT TO BECOME A MAN OF SUCCESS BUT A MAN OF VALUE (A. Einstein)

Dear pupils, 
here you can find some help for English. You can download the materials and do exercises. Good luck!

Chcete si precvičiť, čo sme sa naučili na hodine angličtiny? Tu nájdete pracovné listy, ktoré vám pomôžu pri upevňovaní učiva.

 

TO BE

TO BE 2

to be

CONTINENTS

NUMBERS20-100

there is_are

time

INDEFINITEARTICLE

PLURAL

irregular plural

plural

PREPOSITIONS_IN_ON_UNDER

predlozky 

POSSESSIVE ADJECTIVES

POSSESSIVE S

FAMILY

FAMILY2

PRESENT SIMPLE

seasons

months_days_season

days, months, seasons 2

present simple1