Vyhľadávanie

Kontakt

Mgr. Michala Gnoriková
Základná škola Pavla Horova
Kapitána Nálepku 16
071 01 Michalovce

gnorikova@zsphorova.sk

PRAVIDLÁ NAŠEJ TRIEDY

 

1.  Rozprávame, len keď nás učiteľka vyzve a to, čo chceme povedať, má zmysel.

2.  Nebeháme po triede ani cez hodinu, ani cez prestávku.

3.  Nejeme a nepijeme počas hodiny.

4.  Nebijeme sa, nenadávame si a neubližujeme si.

5.  Dávame pozor a sme aktívni na hodinách.

6.  Správame sa k sebe kamarátsky.

7.  Pomáhame si.

8.  Neskáčeme si do reči, hovorí len jeden a počúvame sa navzájom.

9.  Udržiavame poriadok.

10. Dodržiavame všetky pravidlá vrátane školského poriadku.

Pár slov o mne

Volám sa Michala Gnoriková a v tomto školskom roku som dostala pod krídla - ako sa zdá - super triedu 5. C. Som učiteľkou anglického jazyka a zároveň vediem krúžok talianskeho jazyka. 

Bývam v Porube pod Vihorlatom, no narodila som sa v Sobranciach, kde som v roku 1998 ukončila aj základnú školu. Neskôr som pokračovala v štúdiu na Obchodnej akadémii v Michalovciach a po maturite som začala študovať na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2007 som promovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde som ukončila štúdium tlmočníctva a prekladateľstva v kombinácii jazykov angličtina a taliančina. Po krátkom čase som ukončila aj doplňujúce pedagogické štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Mojim prvým pôsobiskom bola základná škola v Remetských Hámroch. Od školského roku 2012/2013 pôsobím na tunajšej základnej škole. Niektorí si ma môžu pamätať aj z Inštitútu "u Býka", kde som intenzívnejšie pôsobila ešte na sklonku svojho vysokoškolského štúdia a aj v ďalších rokoch. Dnes je moja spolupráca s Inštitútom skôr sporadická, nakoľko sa viac venujem rodine. Som vydatá a mám jednu dcéru. V čase, ktorý trávim mimo školy, sa venujem prekladu a tlmočeniu. Vo voľnom čase rada čítam a trávim čas s rodinou v prírode. Mám veľmi rada cestovanie a spoznávanie všetkého nového.

 

 

 

Triedna samospráva

Predseda triedy:       Martin Antol

Podpredseda triedy: Lívia Ľosová

Pokladník:                 Martin Komárek

Nástenkári:               Natália Hajduová

                                  Zuzana Kolyová

                                  Nina Šulcová                 

                                  Tamarka Hajduová